page_banner

Halkara ekspress uzakdan talap

Dört esasy ekspress kompaniýasy käbir uzak ýerleri kesgitledi. Uzakdaky ýerlere eltmek, agramyna baglylykda goşmaça ýük töleglerini talap edýär. Poçta indeksi bilen barlap bilersiňiz. Halkara ekspress hyzmatlaryny ulanmazdan ozal, poçta salgysynyň saýlanan uzak sebitde bardygyny ýa-da ýokdugyny barlap bilersiňiz. Uzakda bolsaňyz, başga bir gyssagly hyzmaty synap bilersiňiz we bahasy has amatly bolup biler.

Uzakdaky salgylardan täsir edýän kanallar

1. Çalt eltip bermek

2. Howa iberiş liniýasy (ahyrky eltip bermek gyssagly bolsa, uzakdaky salgy sebäpli hem töleg alynar we FBA-nyň Amazon ammary hem uzakda bolup biler)

3. Şanhaý gyzgyn liniýasy (ýokardaky ýaly)